Suraxanı rayon Mərkəzi kitabxanası

Suraxanı rayon MKS

Sabir Əhmədov.Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət

Topluya Azərbaycanın qədim keçmişindən ən yeni tarixədək keçdiyi uzun və keşməkeşli yolda izlərini qoymuş şəxsiyyətlər haqqında yığcam məlumatlar daxil edilmişdir. 

Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası.I cild.

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının işıq üzü görməsi müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında mühüm hadisədir. Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. II cild.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının işıq üzü görməsi müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında mühüm hadisədir. Ensiklopediya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin bütün sahələrini əhatə edən ilk f

A.M.ALLAHVERDİYEV M.İ.BAĞIROVA.QANIN LABORATOR TƏDQİQİNİN KLİNİKDİAQNOSTİK ƏHƏMİYYƏTİ

Kitab qanın klinik-laborator analizlərinin diaqnostik əhəmiyyətinə həsr edilmişdir. Burada qanın analitik göstəricilərinin mənşəyi və fizioioji roiu haqqında mə'lumat və bu göstəricilərin orta normal göstəricilərdə

Orhan Pamuk Mənim adım Qırmızı

Orhan Pamuk Mənim adım Qırmızı