Suraxanı rayon Mərkəzi kitabxanası

Suraxanı rayon MKS

AŞIQ ƏLƏSGƏRİN SÖZ ÜMMANI

Kitab Aşıq Ələsgərin şeir dilinə, fərdi üslubunun başlıca atributlarının şərhinə həsr olunmuşdur. Onun poeziya dilinin, bədii üslubunun ən mühüm tərəflərinə, poetik forma sistemində müxtəlif dil vahidlərinin obrazlılıq v

Orhan Pamuk Gizli yüz

Orhan Pamuk Gizli yüz

Teodor Drayzer. Kerri bacı

Teodor Drayzer. Kerri bacı

Homer. Odisseya

Homer. Odisseya

Varis. Bir ovuc torpaq

Bu roman  əsasən  real hadisələr əsasında qələmə alınıb, burada sevgi və vətənpərvərlik motivləri, cinayətkar aləmin yaşantıları önə çəkilib.