Suraxanı rayon Mərkəzi kitabxanası

Suraxanı rayon MKS

Viktor Hüqo

Böyük fransız yazıçısı və mütəfəkkiri Viktor Hüqonun məşhur “Səfillər” romanının III və IV hissələrinin daxil edildiyi bu kitabda XIX əsrdə Fransada baş verən tarixi hadisələrin və insan talelərinin epik mənzərəsi oxucu

Redyard Kiplinq

Çoxşaxəli yaradıcılığı həmişə ədəbi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan və heç təsadüfi deyil ki, nüfuzlu Nobel mükafatı alan ilk ingilis yazıçısı Redyard Kiplinqin “Seçilmiş əsərləri”ndə yazıçının “Hindistan

Moris Meterlink

Fransız dilində yazan Belçika şairi, dramaturqu və filosofu, “Təxəyyüllə və poetik fantaziyalarla zəngin dram əsərlərinə görə” ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı olmuş Moris Meterlinki absurd teatrının banilərindən bir

Artur Miller

Dünya dramaturgiyasının klassiki və əfsanəsi hesab edilən Artur Millerin dramları XX əsrin böyük sənət hadisəsi hesab edilirdi. Yazıçının “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Seçilmiş əsərləri”ndə onun yaradıc

Daniel Defo. "Robinzon Kruzo".

Məşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun "Robinzon Kruzo" (1719) romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə azmi, iradə möhkəmliyi, dözümlüyü, yaradıcı əməyi tərənnüm olunur. Əsə