Suraxanı rayon Mərkəzi kitabxanası

Suraxanı rayon MKS

Firidun bəy Köçərli. "Azərbaycan ədəbiyyatı”. İki cilddə. I cild.

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, alim, tənqidçi və pedaqoq Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı fundamental əsərində ədəbiyyat tariximizin ən önəmli səhifələri, ədəbi proseslər elmi ard

Nəcib Məhfuz

XX əsr müasir ərəb ədəbiyyatının ən tanınmış simalarından biri olan Nəcib Məhfuzun “Seçilmiş əsərləri”nə “Məhəlləmizin hekayətləri”, “Fivin mübarizəsi” , “Liderin qətl günü” və “Möhtərəm cənab” roman

Ədibə İsmayılova, Adilə Abdullayev

Kitabda "Açıq kitabxana” layihəsi, onun yeni iş formaları ilə təkmilləşdirilməsi, reklam işinin təşkili barədə müvafiq təkliflər təqdim edilmiş, “Açıq kitabxana”nın fəaliyyətinə dair təlimat və Milli Kitabxananın bu layi

Fyodor Dostoyevski. Alçaldılmış və təhqir olunmuş insanlar

Fyodor Dostoyevskinin ən uğurlu əsərlərindən biri olan "Alçaldılmış və təhqir olunmuşlar insanlar"da, yazıçı digər romanlarında da etdiyi kimi ruh təhlil etmələrinə tez-tez yer vermişdir.