Suraxanı rayon Mərkəzi kitabxanası

Suraxanı rayon MKS

Nüsrət Kəsəmənli Seçilmiş əsərləri I Cild

Nüsrət Kəsəmənli Seçilmiş əsərləri I Cild

Niyaz Niftiyev. Mətbuatda Multikulturalizm (Azərbaycan və dünya təcrübəsi)

Kitabda milli azlıqların mətbuat tarixi araşdırılıb, bu sahədə mövcud olan beynəlxalq konvensiyalardan nümunələr göstərilib, dünya təcrübəsindən bəzi se

F.Kafka.Seçilmiş əsərləri

F.Kafka.Seçilmiş əsərləri

Nizami Gəncəvi.Xosrov və Şirin

Dahi Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsəri “Xəmsə”nin ikinci kitabıdır. Şair bu əsərində məhəbbətin böyüklüyünü, insan ağlını, düşüncəsini tərənnüm edərək əsrlərlə unudulmayan bədii surətlər, ədəbi qə

Nizami Gəncəvi.Lirika

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi “Xəmsə” ilə bərabər ömrü boyu lirik şeirlər yazmış və iyirmi min beytlik bir divan tərtib etmişdir. Nəşr olunan lirik seirlər şairin dövrümüzə qədər gəlib çatan bəd