Suraxanı rayon Mərkəzi kitabxanası

Suraxanı rayon MKS
Haqqımızda
6 Sentyabr , 2015

 

 

 

 

 

MKS-in direktoru: Əhmədova Mərziyə Yusif qızı

____________________________________________

 

Metodika və biblioqrafiya şöbəsi

Kitabxanaçılara işin yeni üsul və metodlarına yiyələnməyə, qabaqcıl təcrübəni aşkar etməyə, ümumiləşdirməyə, tətbiq etməyə, kadrların ixtisaslarının artırılması, sistemdə kitabxana işinin təşkil olunmasına kömək etmək; rayonun ərazisində yerləşən müxtəlif idarələrə məxsus kitabxanalara metodiki kömək göstərmək, kitabxanalararası təcrübə mübadiləsini təşkil etmək.

Şöbə müdiri: Ələkbərova Sevda Fəyaz qızı


______________________________________


Kitabişləmə və Komplektləşdirmə şöbəsi

Kitabxananın, o cümlədən  MKS-in bütün fondu məhz bu şöbə tərəfindən komplektləşdirilir. Şöbə yeni daxil olmuş ədəbiyyatın uçotunu aparır, fondların  tərkibinin öyrənilməsini və yeni kitabların işlənilməsini həyata keçirir. 

Şöbə müdiri: Abasova Sədaqət Aşur qızı


______________________________________


Oxuculara xidmət şöbəsi

Şöbə oxuculara kitab və digər informasiya daşıyıcıları vasitəsilə kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidmətləri göstərir. Şöbənin fondu bədii və elmi ədəbiyyatla, müxtəlif dərs vəsaitləri ilə zəngindir. Buradan ayrı-ayrı oxucu qrupları istifadə edir. 

Şöbə müdiri: Hacıyeva Gülli İbrahim qızı


_______________________________________


Kitabxana-biblooqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi

MKS-in veb-saytında informasiyaları tənzimləyir, məlumatların yerləşdirilməsi, qruplaşdırılması işləri yerinə yetirməklə məlumat bazasını təkmilləşdirir. Eyni zamanda məlumatı ötürmək, veb-saytı yeni materiallarla zənginləşdirmək, fotosessiyaları, slaydları işləyib hazırlamaqla məşğul olur. 

Şöbə müdiri: Məmmədova Rəqsanə Mehman qızı